Výstrojní podmínky

Výstrojní a výzbrojní prvky pro bitvu:


Strany:
Vojsko Švýcarů
Zde se jedná o klasická hotovostní vojska jednotlivých kantonů. Tedy obsahují pěchotu všech druhů: pikenýry, halapartníky, střelce z palných i kuší. Ochranná výstroj je často směsí civilního oděvu a předních plechů, helmu by měl mít kromě střelců každý. V tomto vojsku často sloužili i místní urození (rytíři). Ale jejich počet je velmi limitován proto vyžadujeme co nejkvalitnější provedení zbroje a její dataci na konec 15.stol. Tedy se bude jednat převážně o šalířové zbroje či adekvátní armetové zbroje. Modernější nejsou vhodné, starší taktéž.

střelec sudličníci pikenři

Vojsko Švábské ligy - Landsknechti
Jedná se o první vojska landsknechtů, kteří se teprve formují a získávají koncepci. Vzhledem k poměrně malému počtu landsknechtů, kteří jsou k dispozici, budou tolerovány i pozdnější oděvy než je datace, pokud budou slušně provedeny a celek bude pěkný, dyftýn ani samet nejsou problém. Rádi uvidíme píky, halapartny a obouruční meče. Dále pak palné zbraně.

Městská hotovost
Jedná se o měšťany a jim podřízené vesničany, kteří jsou narychlo vyzbrojeni zbraněmi a výstrojí z městské zbrojnice, která obsahuje hlavně starší výstroj, někteří z nich mají i svou vlastní modernejší. Nejčastěji mají na hlavách klobouky, šlapy (méně často) či barbuty a jiné podobné pěšácké helmy. Ochrana trupu je řešena většinou buď oděvem nebo prošívkou, občas kyrysem a sem tam kroužkovou košilí s krátkým rukávem. Jako úlitbu bezpečnosti mají rukavice. Oděvy jsou buď modernejší, jako doublet s nohavicema v celku, u bohatších měšťanů, u chudších a vesničanů pak spíše suknice a dělené nohavice. Je potřeba vzít v potaz, že část z nich přiběhla právě od rozdělané práce nebo z domova a tedy mají spíš běžné každodenní oděvy, než to nejlepší co vlastní. Zbraně pak sudlice, pobočky, palné (i hákovnice a píšťaly) či kuše. Někteří mohou mít pavézy.


Obecná pravidla a doporučení:


Celkový vzhled postavy musí být sjednocený a sladěný vzhledem k dataci, společenskému zařazení, místu a situaci postavy, kterou má představovat
Každá významná součást oděvu, zbroje, výstroje či zbraň by měla být doložená, nebo velmi podobná doložené. Funkčnost a materiál mohou být z hlediska bezpečnosti upravené, ale s maximálním ohledem na věrohodnost vzhledu (z té vybočují pouze šípy a šipky)
Z kostýmů budou povoleny pouze ty, co jsou převážně z přírodních materiálů, pokud jsou ušity tak, aby vzhled siluety odpovídal době.
Materiály: vlna, len, hedvábí, dále budou tolerovány samety, dyftýny či bavlny nezávadných barev
Obecně se vyhýbáme výstřelkům a upřednostňujeme běžně se vyskytující prvky, pokud se nejedná o předem domluvenou roli, nebo specifickou postavu.
Ve všech otázkách ohledně dobové věrohodnosti a bezpečnosti má pořadatel poslední slovo.

Pravidla pro jednotlivé části kostýmu:


Šat musí odpovídat vzhledem siluety době a součásti správně kombinovány a nošeny.
Suknice a kabátce jsou v této době již relativně krátké, delší jsou pouze svrchní části oděvu. Takže prosíme nenoste anachronismy.
Nohavice (kalhoty) musí být dobového vzhledu a střihu - hacje, nohavice, bruchy.
Boty musí být vyrobeny primárně jako replika dobové obuvi a z dobového materiálu. Tolerují se gumové podrážky, vnější švy a vázání vzadu.
Ochrana hlavy je povolena pouze dobového typu a vzhledu a plně funkční (tedy s adekvátním polstrem apod.)
Zbroje by měly být dobově sladěné a obsahovat pouze existující prvky. A být plně funkční. Pro zjednodušení datace se bere hlavně celkový vzhled primárně určený helmou. Kožené části zbrojí musí být funkční (tedy nikoliv z tenké kůžičky, koženky apod.) a doložené konstrukce.

Obzvláště nebude tolerováno:
„Buzňáče“ (elasťáky, kamaše, kaliopky atd.), kapsáče, tepláky a jiné nedobové kalhoty.
Nedobová obuv. Tedy kanady, holinky, půllitry, válenky, důchodky, kecky apod.
Podezřelé nedobové zdobení pomocí chromovaných pecek, pyramid a jiného metalistického harampádí.
Nedobový piercing, šperky, prsteny, náušnice a tetování nošené na viditelných místech.
Ze zbrojí nebude tolerováno: cokoliv co obsahuje pérové podložky, dále pexesa, protipořezové zástěry, kroužkovky jiného než tradičního pletení (šizenka), fantasy prvky.
Ochrana hlavy: Samotná kroužková kapuce bez helmy přes, helma z fanky, helmy protivzdušné obrany třetí říše a všechny ostatní armádní helmy, dále pak helmy z jiných časových období: Normanky, kaloty, hrnce, kbelce, moriony, papenheimky atd.
Scestné kombinace zbrojních součástek (hrncovka k plechům, kroužky přes tričko – absence prošívanice apod.).
Nedobové brýle nesmí být nošeny viditelně (výjimky nutno projednat)
Materiály nedobového vzhledu a to i koženky a evidentně umělohmotné zákožky a kožešinky.
Nedobové prvky pod oděvy a zbroj, které budou na viditelných místech (např.: ponožky při přezouvání bot).


Výzbroj a výstroj do boje


Přilby:
Vzhledem k tomu že přilba tvoří velmi výraznou část výstroje (z pohledu diváka), budeme jí věnovat zvýšenou pozornost. Je potřeba si taktéž uvědomit, že přilba je to první, co si každý pořídí, takže, nuzáčtí bojovníci bez helmy, smějí mít pouze jednoduché dřevcové zbraně, ubohou ochranu trupu a nejvýše nůž jako poboční zbraň.
Klobouky - všech druhů vhodné pro toto období.
Šalíře (s hledím i bez) – jsou to modernější přilby, takže by jim měla odpovídat "modernost" celé zbroje, ale nosí se i samostatně k lehkým zbrojím.
Bascinety (šlapy) – zde se naopak jedná o přilbu starší, takže by jí měli používat hlavně chudší bojovníci vystrojení městskou zbrojnicí. Budou povoleny pouze bez hledí a jen u městské pěchoty a v omezeném množství, tedy se včas nahlaste!
Barbuty - všech druhů z tohoto období.
Armety – všech druhů z tohoto období (pouze jako součást jezdecké zbroje).
Zakázané přilby: Všechny turnajové a všechny helmy z jiných období (kbelce, hrnce, normanky, psí čenichy, moriony, přilby německé protivzdušné obrany atd.).

Zbroje:
Jezdecké zbroje (tedy většina toho, co lidé s oblibou nosí) se mohou vyskytovat pouze v rolích rytířů, jejich družiníků či velitelů oddílů, a pouze po předběžné dohodě.
Mnohem více potřebujeme správně vypadající pěší těžkooděnce. Nejjednodušší je vyměnit helmu za pěšáckou, a odložit obří jezdecká ramena či ramena se všemi prvky určenými k ochraně proti kopí při srážce jezdců (křidélka) či s nedobovými nesmysly (hroty a pod.) tyto prvky totiž uživatelům překážejí v pozemním boji! Další vhodnou úpravou je vzít si přes kyrys neheraldickou suknici (waffenrock, varkoč) v barvách švýcarských či švábských měst. Je vhodné si taktéž odložit plátové díly nohavic ochraňující lýtko. I když čelní těžkooděnci to používali pro ochranu proti střelbě, ale obvykle v kombinaci s šalířem či kloboukem a pohyblivým podbradím (aby pak mohli efektivně bojovat). A hlavně boj se bude odehrávat jako srážka menších oddílů, nikoliv jako velká polní bitva.
Doporučené pěchotní zbroje: prošívanice, kroužkové košile krátké do půli stehen, (přes vhodnou prošívanici – přejeme si siluetu bojovníka nikoliv dítěte v tričku) dále brigantiny, a samotné přední plechy. Velmi vhodné jsou kroužkové obojky či okruží poskytující ochranu krku.
Vysloveně zakázány jsou: Pexesa, protipořezové zástěry, koženice a nesmyslné zdobení pomocí nýtků a pecek... Rukavice jsou doporučeny věrohodně vypadající plátové (prstovky a pěstnice) zde bude jako úlitba bezpečnosti časová tolerance větší, ale prosíme žádné baroko! Samotné kožené rukavice jsou povoleny, pokud nebude evidentní, že jsou svářečské. Ty mohou být např. jako vložka do plátových. Ale opět to nesmí být evidentní.

Štíty a pavézy:
Plechové jezdecké štíty jsou vysloveně zakázány, povoleny jsou pouze věrohodně vypadající dřevěné, či překližkové a pokud možno potažené. A to pouze po předchozí dohodě u postav v jezdeckých zbrojích. Jediný povolený typ kovového štítu je pěstní, dále jsou doporučeny dřevěné pavézy. Pěchotní štíty taktéž nejsou dovoleny protože jejich funkci zde plní právě pavézy.

Zbraně:

Chladné zbraně:
Pro většinu vojska jsou požadovány typické pěchotní: všemožné sudlice, píky, kopí, kůsy a vše co se běžně používá v patnáctém století. Postavy v jezdeckých zbrojích by, kromě poboční zbraně měly mít zkrácená kopí, dlouhá kladiva, kůsy a jiné vhodné delší zbraně. Meč, tesák či dlouhý nůž je obvykle (u pěchoty) sekundární zbraň tedy je u pasu ve vhodné pochvě, a používá se nejlépe společně např. s pukléřem (není podmínkou, pouze doporučení.) Palcáty, sekery a kladiva se používají obdobně. Retězové bijáky a řemdihy jsou povoleny pouze jako bezpečné scénické repliky (nutno konzultovat), totéž platí o bojovém cepu. Hroty dřevcových zbraní musí být bezpečné: primárně jsou doporučeny kovové, ale pouze bezpečně tupé (poloměr desetikoruny) či s kuličkou nebo hříbkem o bezpečné velikosti. (Zde si vymiňujeme právo to posoudit na místě vzhledem k celkové bezpečnosti zbraně.) Kašírkové (samotná guma nebo překližka apod.) povoleny nebudou. Zakázané zbraně jsou také české tesáky (rok 1520) a všechny pozdnější či ranější zbraně.

Střelné zbraně:
-Palné: píšťaly, hákovnice, arkebuzy a děla.
-Kuše: všech druhů odpovídající vzezřením patnáctému století a patřičně bezpečného nátahu (maximem je 40kg a to zatlumených omotávaným lučištěm). Samozřejmě jsou požadovány bezpečné šipky (musí být patřičně veliká a měkká hlavice a týblo zajištěno proti možnosti proniknout bambulí!!!). Moderní kuše (skládací, pistolovky apod.) nebudou vpuštěny ani omotané čímkoliv.

Dobový tábor a život:


Naší snahou je abychom se všichni přenesli o tomto víkendu na přelom 15. a 16. stol. Tedy to, že budete dobře hrát své postavy a role je i pro vás. Každý může pobavit a obohatit všechny okolo sebe. Nechceme do toho nikoho nutit, ale víme, že lidé kteří, se kolem naší akce každoročně scházejí, jsou z tohohle těsta, tak se nebojte a užívejte si to.
Na bojišti bude dobový tábor se vším všudy, který bude hrát i v bitvě a specielně tohle místo bychom rádi viděli jako scénu pro vaší invenci. Kostýmovka bude už od pátečního večera, takže se snažte tábor udržovat co nejhezčí.
-Používáme jen dobové nádoby, příbory, nábytek, stany a pytle na věci a předměty. To se týká i vybavení stanu, přikrývek a vybavení na spaní – pokud je cokoliv nedobové musí to být po dobu provozu tábora bezpečně zakryté či zabalené, aby se to ani náhodou neodhalilo.
-Obzvláště zakázáno je viditelné používání petlahví a igelitů či jiných markantních plastů.
-Totéž platí o používání mobilních telefonů, nedobového nářadí a předmětů (lampový olej máme ve džbánech či lahvích, chemopren se neválí u stanu apod…)
-V dobovém táboře nekouříme – chodíme na určené (skryté) místo mimo.
-Ti, co nemají dobový stan a nocují v nedobovém táboře, musí při pobytu v prostoru dobového tábora tyto podmínky dodržovat také.
-Kostýmovaným účastníkům bude u taverny naléváno jen do dobových nádob
-Všichni by měli mít pokrývky hlavy.
-Brýle pouze po předchozí dohodě s pořadatelem, sluneční rozhodně ne!

Pořadatel si vymiňuje právo veškerou výstroj, kostýmy i zbraně na místě zkontrolovat, a nevyhovující vyloučit z aktivní účasti jak v bitvě tak i v dobovém táboře a veškerém programu.

Co rozhodně nechceme:

Nechceme žádné highlandery, barbary, skoty, fantasy verbež, keckaře, metalisty, saracény a vůbec veškeré dobově nedoložené a neodpovídající existence. Níže naleznete příklad, ze kterého si příklad rozhodně neberte!(Zleva : Půlorčí lučištník, gladiátor, templář, benátský infanterista a pan Dyftýn)